HAIKU COLLAGES

KOLAŻE PAPIEROWE Z SERII HAIKU / PAPER COLLAGES HAIKU SERIES

About This Project

HAIKU KOLAŻE

HAIKU – seria niedużych, abstrakcyjnych kolaży powstała latem 2019 roku. Intuicyjne, szybkie, wizualne zapiskioddające impresję chwili, myśl, refleksję, uchwycone w formie malarsko-graficznego zapisu, przywodzą na myśl wizualne haiku (haiku: krótki utwór poetycki). Mocno nasycona gama kolorystyczna podkreśla siłę przekazu, tło użyte do kolaży tobezpośrednie nawiązanie do niedużych papierowych, kwadratowych, przyklejanych karteczek w mocnych kolorach, które służą nam do zapisywania aktualnie ważnych zadań, myśli czy komunikatów na co dzień.

Każdy fragment kompozycji został ręcznie namalowany, następnie odpowiednio dobrany do danego kolażu. Fragmenty malunków wykorzystywane do serii ,,Haiku”, to skrawki z serii ,,Organique” na papierze, tym samym obie serie nawzajem uzupełniają się w procesie kreacji, jednocześnie różniąc od siebie w wersji finalnej.

 

HAIKU COLLAGES

HAIKU – a collection of original, small, abstract paper collages created during Summer 2019. Intuitive, quick, visual notes that reflect the impression of a moment, thought, reflection. Captured in the form of a pictorial-graphic record which brings to mind a visual haiku (haiku: short poetry). Strongly saturated range of colors emphasizes the strength of the message, the background used for collages is adirect reference to small paper, square, sticky notes in strong colors, which we use to write down important tasks, thoughts or messages every day.

Each fragment of the composition is hand-painted, then appropriately selected for a given collage. Fragments of the paintings used for the „Haiku” series are scraps from the „Organique” series on paper, thus both series complement each other in the process of creation, while at the same time differing from each other in the final version.

 

Rozmiar / Dimensions: 20 x 20 cm Medium: papier, farby akrylowe / paper, acrylic paints. I PINK COLLAGES  I  GREEN COLLAGES  I  BLUE COLLAGES
Category
Abstract Art, Abstraction, Acrylic, Art, Art Collection, Art Gallery, Collage, Collection, Color, Design, Exhibition, Graphic Design, Paper, Visual Art
Tags
art, artcollection, artcollector, artist, collage, collection, interior, originalart