TANGLED CANVAS

SERIA SPLOTY / TANGLED SERIES

About This Project

SERIA SPLOTY NA PŁÓTNIE 2022

SPLOTY – seria akrylowych, abstrakcyjnych obrazów na płótnie. 

Seria Sploty powstawała w latach 2020 – 2022 i jest kontynuacją zainteresowań dynamicznymi kreacjami natury, badaniem procesów i rytmów natury w zbliżeniu, interpretacją fragmentów świata realnego osobistym, wizualnym językiem abstrakcyjnych form. Kod kolorystyczny jest nasycony, żywy i energetyczny, ale znacznie ciemniejszy i bardziej graficzny niż w poprzedniej serii Organique. Splątane elementy odzwierciedlają wielość myśli – nakładanie się na siebie wielu wątków – wyciszanie, podkreślanie czy ucinanie tych wybranych w konsekwencji m.in. wydarzeń na świecie w ciągu ostatnich trudnych lat.

Selekcja obrazów z serii Sploty na płótnie prezentowana była podczas wystawy 47. Salonu Zimowego, Biennale Sztuki w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Polska 2022-2023 oraz podczas 8. Międzynarodowego Biennale Obrazu Quadro Art, Łódź, Polska, 2023.

Rozmiar: 120 x 100 cm, 100 x 100, Technika: płótno, akryl.

 

 

TANGLED SERIES ON CANVAS 2022

TANGLED – series of acrylic, abstract paintings on canvas. 

Series titled Tangled, created in 2020 – 2022 are a continuation of  interest in dynamic creations of nature – examining processes and rhythms of the nature, interpreting pieces of the real world with personal, visual language of abstract forms. Color code is saturated, vibrant and energetic but much darker and graphic, than in my previous series.  On top of interpreting dynamic powers of nature, interpretation of the tangled elements can reflect multiple thoughts, worries, consequences, connections in the world during last, challenging years.

Selection of  paintings from TANGLED series on canvas  were presented at the exhibition of 47th Winter Salon, Biennale of Arts in Masovian Center of Contemporary Arts Elektrownia in Radom, Poland. 18 December 2022 – 29 January 2023 and at the 8th International Biennale of Paintings Quadro Art, Łódź, Poland, 05.-06.2023.

Size: 120 x 100 cm, 100 x 100, Medium: canvas, acrylic paints.
Category
Abstract Art, Abstraction, Acrylic, Art, Art Collection, Art Gallery, Canvas, Collection, Color, Design, Exhibition, Graphic, Visual Art